SASTANAK RUKOVODSTVA SINDIKATA SA UO BHRT-a

SASTANAK RUKOVODSTVA SINDIKATA SA UO BHRT-a

SASTANAK RUKOVODSTVA SINDIKATA SA UO BHRT-a

Comments Off on SASTANAK RUKOVODSTVA SINDIKATA SA UO BHRT-a
Rukovodstvo Reprezentativnog sindikata je održao sastanak sa UO BHRT-a 21.12.2022.godine.
UO BHRT-a je zatržio od menadžmenta da hitno pokrene pregovore o povećanju vrijednosti boda sa sindikatom. Ove aktivnosti počet će u januaru i ticat će se decembarske plate.
Razgovarano je još o kadrovskim problemima, napuštanju firme, naplati rtv takse, (ne)mogućnostima usaglašavanja i donošenja kolektivnog ugovora.
Na sastanku se posebno raspravljalo o najnižim platama u BHRT-u i sindikat tražio da menadžment promtno pronađe način da se najniža primanja povećaju.

About the author:

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA U BHRT-u

Bulevar Meše Selimovića 12.
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+387 33 408 008
info@bhrt-sindikat.ba

Back to Top