Statut

pdf

Statut Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u – prečišćeni tekst – interna upotreba

pdf

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u

pdf

Statut Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA U BHRT-u

Bulevar Meše Selimovića 12.
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+387 33 408 008
info@bhrt-sindikat.ba

Back to Top